Zezwolenie na prace

Specjalizujemy się w obsłudze zatrudnienia cudzoziemców. Śłużymy również pomocą pracodawcom w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia pracowników. Nasi specjaliści pomogą Państwu:

  • Złożyć wniosek na pobyt czasowy
  • Złożyć wniosek na pobyt rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Złożyć wniosek na pobyt stały
  • Wspomóc na każdym etapie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji na pobyt czasowy/ rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/pobyt stały
  • Uzyskać zezwolenie na pracę typ A, B, C, D
  • Uzyskać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom
  • Uzyskać powiadomienie o powierzeniu pracy dla obywateli Ukrainy
  • Uzyskać PESEL
  • Uzyskać MELDUNEK

Pin It on Pinterest