Umowa zlecenia 2023 – nowe stawki godzinowe

Najważniejszą dla zleceniobiorców rzeczą, która zmienia się w umowach cywilnoprawnych, a więc również w umowach zlecenia jest stawka godzinowa. W 2022 roku wynosiła ona 19,70 zł brutto. Od 1 stycznia 2023 roku ta stawka rośnie, co więcej, w tym roku urośnie jeszcze raz, w lipcu. Oto, jakie to będą kwoty:

  • od 1 stycznia 2023 roku – 22,80 zł brutto
  • od 1 lipca 2023 – 23,50 zł brutto

Zleceniodawca w umowie nie może zawrzeć stawki niższej niż podane, natomiast zleceniobiorca nie może domagać się niższych stawek. Ma to zapobiec próbom wymuszenia pracy za niższe kwoty. Jeśli umowa jest zawarta na dłużej niż miesiąc, wypłata powinna następować raz w miesiącu.

Kwota wolna od podatku dla zleceniobiorców

W 2023 r. zleceniobiorcy mają prawo do kwoty wolnej od podatku, która wyniesie maksymalnie 300 zł miesięcznie. Ale w tym roku będą mogli wybrać z dwóch opcji.

  • uwzględnić kwotę wolną dopiero przy zeznaniu rocznym PIT za 2023 r.
  • uwzględniać kwotę wolną w trakcie roku, a więc już przy zaliczkach pobieranych przez zleceniodawcę lub zleceniodawców.

Przy tej drugiej opcji zleceniobiorca musi złożyć płatnikowi oświadczenie. Może to być PIT-2 (wersja 9), lub zrobić to w inny sposób, przyjęty zwyczajowo w danej firmie.

Pin It on Pinterest