Karta pobytu

Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy. Agencja pracy Megastaff Polska Sp. z o.o. zapewnia pełną pomoc z zakresu czynności prawnych z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców. W związku trudnością w dopełnieniu wszelkich czynności związanych z wnioskiem na pobyt czasowy gwarantujemy pełne doradztwo z zakresu wypełnienia dokumentów, sporządzania właściwej kompletacji pism. Nasi specjaliści składają wszelką dokumentację we właściwym miejscowo urzędzie wojewódzkim. Reprezentują również cudzoziemca we wszelkich czynnościach przed Wojewodą z zakresu otrzymania pozwolenia na pobyt czasowy.

Firma Megastaff Polska Sp. z o.o. oferuje również kompleksową usługę z zakresu uzyskania legalizacji pobytu dla pracodawców chcących zatrudnić cudzoziemców.

Doświadczenie i stale pogłębiana wiedza pozwala nam oferować wsparcie i pomoc!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz osobistego w Naszej siedzibie.

Pin It on Pinterest